Provozní řád

UBYTOVACÍ
ŘÁD

 Vážení návštěvníci. Níže je uveden ubytovací řád. Tento řád je povinen dodržovat každý ubytovaný bez výjimek. Prosíme o pečlivé přečtení.


 • V celém objektu je zakázáno kouřit. Kouřit je možné venku.


 • Při nástupu ubytování hosti vyplní formulář  Identifikační údaje z formuláře zanese provozovatel do knihy ubytovaných hostů.


 • Host užívá apartmán na dobu, kterou sjednal s provozovatelem.Týdenní ubytování je od soboty do soboty: nástup od 14 hodiny,

 • odjezd do 10 hodin. Možnost i kratších termínů.


 • Před ubytováním je nájemník povinen doplatit cenu pobytu, složit vratnou kauci  2 500,- kč,  místní poplatek a poplatek za úklid, popř. za domácí zvíře. Spotřebu elektro hradí host na konci pobytu.


 • Pobyt psů a jiných drobných zvířat  je zakázán.  


 • Dřevo na topení v krbových kamnech má host zdarma. O dřevo požádá pronajímatele. Dřevo na ohniště je možné koupit za 100,-Kč přepravka. Není možné si dřevo brát sám.


 • Není dovoleno odkládat žádné věci přímo na krbová kamna nebo v jejich těsné blízkosti z důvodu nebezpečí vzniku požáru.


 • Není dovoleno hýbat s nábytkem.


 • Host plně zodpovídá za způsobené škody. Při ztrátě klíčů je host povinen plně uhradit veškeré náklady spojené s výměnou zámků.


 • Provozovatel nezodpovídá hostu za škody, které nezavinil.


 • Host je plně zodpovědný za děti.


 • Host je povinen při odchodu z apartmánu , zhasnout světla, vypnout elektrospotřebiče, uzavřít okna a dveře, balkonové dveře zavřít na petlici, zatáhnout markýzu a deštník, uzamknout apartmán, vchodové dveře do objektu a uzavřít venkovní bránu.


 • Vzhledem k omezené kapacitě studny nenapouštějte s sebou přinesené bazény.


 • Kontejnery na tříděný odpad jsou umístěny na křižovatce u výjezdu z obce.


 • Zjištěné závady ihned nahlásit pronajímateli, nájemce uhradí věci poškozené vlastním zaviněním.


 • Pronajímatel si vyhrazuje právo v nutných případech vstoupit do rekreačního objektu během pobytu.


 • Pronajímatel přebraný objekt zkontroluje, přebere. Při zjištění jakékoliv škody se odečítá daná cena z kauce.


 • Pokud byl shledán objekt v pořádku vratná kauce se vrací.


 • Host je povinen dodržovat všechna ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že je host hrubým způsobem poruší, má provozovatel právo ubytovací služby okamžitě ukončit bez nároku hosta na vrácení poplatků za pobyt.
Děkujeme za pochopeníKontakt:  Eliška Hůrková 00420603990439

               Andreas Neumann 00420606936117